cs, en, sk

Generátor hesiel

Nechajte si vygenerovať bezpečné heslo naším jednoduchým generátorom.

Bezpečné heslo

Vami používané heslá by nemala byť jednoducho odhadnuteľná. Generujte si tu bezpečné heslá a tie si v šifrovanej podobe uchovávajte. Pre šifrovanie hesiel slúži napríklad Apple iCloud kľúčenka, alebo aplikácie 1Password.

Vhodné heslo by malo obsahovať veľké i malé znaky s číslicami. Najlepšie však zároveň so špeciálnymi znakmi. Dĺžka hesla by mala byť najmenej 8 znakov.

Vygenerovať nové heslo

Vaše nové heslo

IsuoUlLx